โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
งานกิจการสภา
งานควบคุมภายใน
งานงบประมาณ
งานการเงิน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานสวัสดิการสังคม
งานบริหารงานบุคคล
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานพัสดุ
งานสาธารณสุข
งานป้องกันสาธารณภัย
พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิภารกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โรงเรียนในเขตตำบล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.188
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,203,817

เฟสบุ๊ค อบต
LINE ID  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก    
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารสวนตำบลหนองบัวโคก นำโดย ท่านนายกพัสกร แกล้วกล้า สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณรอบๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยมีการจัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ไว้ให้สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์กองสวัสดิการสังคม นายพัสกร แกล้วกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก พร้อมด้วย นางสาววนิดา โอทารัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บริบาลท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และกลุ่ม อสม. ได้ร่วมกันประสานขอรถโมบายจากสำนักบริหารการทะเบียนอำเภอลำปลายมาศในการถ่ายบัตรประชาชน ให้แก่ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 6 ราย  
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การคัดแยกขยะมูลฝอยเริ่มต้นที่คุณ ถังขยะมี 4 สีและประโยชน์ของถังแต่ละสี   1.ขยะทั่วไป ถังขยะสาธารณะประเภทนี้จะเป็น “สีน้ำเงิน”ใช่ทิ้งขยะประเภทไม้ ยาง เศษผ้า   2.ขยะเปียก ถังขยะสาธารณะประเภทนี้จะเป็น “สีเขียว”ใช่ทิ้งขยะประเภทเศษอาหาร เปลือกผลไม้    3. ขยะรีไซเคิล ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเหลือง”ใช่ทิ้งขยะประเภทกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ   4.ขยะอันตราย ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีแดง”ใช่ทิ้งขยะประเภทหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหนองบัวโคก       
วันที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก นำโดยท่านนายกพัสกร  แกล้วกล้า สมาชิกสภาฯ และคณะผูบริหาร ร่วมกันลงนามถวายพระพร เนื่องในวันที่ 3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ต่อไป
สาส์นจากผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 15 มิถุนายน 2567
เว็บไซต์บริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายในการปฏิบัติงาน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
การให้บริการ
อบต.ในเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล LPA ประจำปี 2566
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
คู่มือสำหรับประชาชน
แบบสอบถาม
งานตรวจสอบภายใน
การติดตามประเมินผลแผน
ข้อมูลการติดต่อ/แผนที่
มาตรการประหยัดพลังงาน
ร้องเรียนการทุจริต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบาย No Gift Policy
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
หมู่ 5 บ้านหนองบัวโคก ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
Tel : 044-110621   Fax : 044-110621
Email : saraban_06311013@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.